Arbetsgivare inte med i kollektivavtalet

Hej! Min arbetsgivare har sagt att företaget är med i Transports kollektivavtal. Han har även skrivit att det finns kollektivavtal i vårt arbetskontrakt. Men har har flera gånger som jag ser det brutit mot kollektivavtalet och det visar sig att han inte har kollektivavtal med Transport heller för den delen. Kan jag ändå få hjälp utan er sin fakckförening om jag är medlem?

Kommentarer

 • Hej.

  Saknar arbetsgivaren kollektivavtal ska du be facket ta det samtalet med arbetsgivaren.
  Har arbetsgivaren angett i anställningskontraktet att man har ett kollektivavtal och inte har det skall man kontakta sin lokala ombudsmannen omedelbart. Ha anställningskontraktet tillgängligt när du gör det.

  Om arbetsgivaren saknar kollektivavtal så kan vi som fackförbund hjälpa till med det som står som lag t.ex. LAS eller arbetsmiljölagen.
  Det som står skrivet i anställningskontraktet kan vi också hjälpa till med
  I medlemskapet får du också inkomstförsäkringen och hemförsäkringen.
  Att ta anställning hos en arbetsgivare utan kollektivavtal kan vara förenat med betydande risker. Man måste då själv försäkra sig om att det egna anställningsavtalet tar om hand alla frågor som normalt regleras via kollektivavtalet, inte minst pensionsvillkor och försäkringar.  När man inte har kollektivavtal så finns det vissa frågor som man måste ställa till arbetsgivaren
  • Finns tjänstepension? Pensionssystemet bygger på att man har allmän pension (vilket man får om man arbetar och betalar skatt), tjänstepension (som betalas av arbetsgivaren till en pensionsförsäkring) samt ett privat pensionssparande. Om du arbetar utan tjänstepension kommer det att påverka vad du får utbetalt när du pensioneras.
  • Hur ser lönehöjning ut, vad baseras den på och hur ofta sker det?
  • Har du rätt till övertids- och OB-ersättning? Utan kollektivavtal eller reglering i anställningsavtalet behöver arbetsgivaren inte betala extra ersättning till den som till exempel arbetar mer än 40 timmar en vecka.
  • Vad har du för heltidsmått? Om inget annat framgår avser heltid 40 timmar arbete per vecka. Ofta finns regler i kollektivavtal om lägre heltidsmått, särskilt vid arbete som ofta utförs på obekväm tid.
  • Har du rätt till extra ersättning vid föräldraledighet? Många kollektivavtal innehåller ersättning som betalas ut som ett tillägg till föräldrapenningen från Försäkringskassan.
  • Har du rätt till extra ersättning vid sjukdom? Många kollektivavtal innehåller ersättning som betalas ut som ett tillägg till sjukpenningen från Försäkringskassan.
  • Vad händer om du blir arbetslös? Det är vanligt att kollektivavtal innehåller omställningsavtal, som ett utökat skydd om man blir uppsagd på grund av arbetsbrist. Det kan exempelvis handla om att man får vidareutbilda sig på arbetsgivarens bekostnad för att undvika arbetslöshet.
  • Har du rätt till restidsersättning och traktamente? Om inte reglering finns betalas ingen extra ersättning för detta.
  • Vilka försäkringar följer av anställningen? Ibland finns till kollektivavtalet lösningar för bland annat grupplivförsäkring och personskadeförsäkring.


Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.